Konglomerovaný kámen - Kamenické výrobky z konglomerovaného kamene

Přejít na obsah

Konglomerovaný kámen

Konglomerovaný kámen („quartz“) byl vyvinut italskou firmou Breton v 60. letech 20. století.

Konglomerovaný kámen se skládá  z cca 94% přírodních materiálů (nadrcený křemen, někdy méně žula),
zbytek tvoří polyesterová pryskyřice, aditiva a pigmenty.

Obchodní značky Technistone (český výrobek) a Silestone (španělský výrobek) se příliš neliší,
jsou vyráběny stejnou technologií. Menší předností Silestone je antibakteriální ochrana Microban
a zatím i speciální barvy napodobující mramor (tzv. „veins“ technologie, na které ale Technistone již také pracuje),
nevýhodou je vyšší cena.

Hlavní fyzikální parametry

Objemová hmotnost

2,4 g/cm³

Tvrdost

6-7 dle Mohse

Pevnost v tahu za ohybu

50-70 MPa

Obrusnost

kolem 6 mm

Nasákavost objemová

0,02 %

Tepelná odolnost

140°C garantovaných, 180°C dosažených při kuchyňských testech

Chemická odolnost

produkt bude poškozen dlouhodobým působením KOH (200g/l), H2SO4 (70%), KMnO4 (10g/l), HF (10%), pro běžný kuchyňský provoz zcela irelevantní

Ekologické parametry

vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, díky zcela uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií


Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál

Výhody:

  • Vysoká tvrdost a téměř nulová nasákavost

  • Prakticky 100%ní barevná stejnorodost

  • Zcela dostačující chemická odolnost

  • Odolné vůči mikroorganismům

Nevýhody:

  • Průměrná tepelná odolnost

  • Nutnost viditelných spojů na delších výrobcích (delších než 3m)


Návrat na obsah