Přírodní kámen - žula, sensa - Kamenické výrobky z technického kamene

Přejít na obsah

Přírodní kámen - žula, sensa

Materiály > Přírodní kámen
Přírodní kámen - ŽULA, SENSA

Základní charakteristika
Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce(ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol. Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit. Kámen musí obsahovat přinejmenším 20% křemene, aby byl mezi žuly zařazen.

Hlavní fyzikální parametry
Objemová hmotnost           2,67-2,80 g/cm³
Tvrdost                                   5-6 dle Mohse (podle obsahu slídy)
Pevnost v tahu za ohybu    10-30 MPa
Obrusnost                             1,7 - 2 mm
Nasákavost objemová          0,2 – 1%
Tepelná odolnost                  180 - 250°C
Chemická odolnost               velmi dobrá, odolává dobře kyselinám
Teplotní roztažnost               8*10-6 cm/cm °C (pokojová teplota)
Ekologické parametry           zcela přírodní produkt, díky uzavřenému povrchu nepodporuje růst baktérií

Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál

Výhody:
  • Vysoká tepelná odolnost, nízká tepelná roztažnost
  • Vysoká tvrdost, chemická odolnost

Nevýhody:
  • Přijatelná nasákavost, lze zvýšit impregnací
  • Barevně nestejnorodá
  • Nutnost viditelných spojů na delších výrobcích
  • Chladná na dotyk
Návrat na obsah