Slinutá keramia - dekton, inalco, neolith, laminam - Kamenické výrobky z technického kamene

Přejít na obsah

Slinutá keramia - dekton, inalco, neolith, laminam

Materiály > Slinutá keramika
Slinutá keramika - DEKTON, iTOPker, NEOLITH, LAMINAM

Základní charakteristika
Velkoformátová keramika je za velmi vysokých teplot slinutý 100% přírodní materiál. Složení: jíl, křemen, živec + ev. další přísady. Obchodní názvy jsou např. Dekton, Laminam, Lapitec, Neolith, Techlam, XLight. Na trhu je od roku 2006. V obchodní terminologii se porcelánová a keramická dlažba zaměňují, ale porcelánová dlažba je kvalitnější, má vyšší hustotu a hlavní rozdíl proti keramice je její nižší nasákavost. Velkoformátová keramika je tedy vlastně „porcelánová“.

Hlavní fyzikální parametry
Objemová hmotnost             2,5 g/cm³
Tvrdost                                    7-8 dle Mohse
Pevnost v tahu za ohybu      60 MPa ISO 10545-4
Obrusnost                              106-125 mm3 EN10545-6
Nasákavost objemová          0,1-0,3% ISO 10545-3
Tepelná odolnost                  400-500°C dle typu
Chemická odolnost               excelentní, při leštěném povrchu klesá, neodolá pouze kyselině HF
Teplotní roztažnost               7*10-6 cm/cm °C ISO 10545-8
Ekologické parametry           vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, díky zcela uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií. Vyhoví normě GreenGuard Indoor Air Quality Certificate
Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál

Výhody:
  • Excelentní užitné vlastnosti především tvrdost a tepelná odolnost
  • 100%ní přírodní materiál

Nevýhody:
  • Viditelné spoje na delších výrobcích (delších než 3,2m)
  • Nemožnost oblých tvarů hran
  • Nevýznamně vyšší nasákavost než má konglomerovaný kámen
Návrat na obsah