Velkoformátová keramika - Kamenické výrobky z konglomerovaného kamene

Přejít na obsah

Velkoformátová keramika

Materiály > Velkoformátová keramika

Velkoformátová keramika je za velmi vysokých teplot vyrobený, slinutý, 100% přírodní materiál. 


Složení: jíl, křemen, živec ev. další přísady. Mimo nerezovou ocel jde o nejtvrdší materiál používaný v interiéru 

(tvrdost dle Mohse 7-8). Nasákavost je nízká (0,1-0,3% ) a povrch je tedy bezúdržbový a hygienický. 

Chemická odolnost je excelentní. Povrch vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, 

díky zcela uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií. Vyhoví normě GreenGuard Indoor Air Quality Certificate 

(vliv na kvalitu ovzduší). Nejdůležitějším parametrem je tepelná odolnost, která je excelentní: min. 400°C.


Mosaictech využívá 12, 20 a ev. 30mm keramické desky DEKTON, výrobek firmy Cosentino.

Hlavní fyzikální parametry

Objemová hmotnost

2,5 g/cm³

Tvrdost

7-8 dle Mohse

Pevnost v tahu za ohybu

60 MPa ISO 10545-4

Obrusnost

106-125 mm3 dle EN ISO 10545-6

Nasákavost objemová

0,1-0,3% ISO 10545-3

Tepelná odolnost

400°C 

Chemická odolnost

excelentní, při leštěném povrchu mírně klesá, neodolá pouze kyselině HF

Ekologické parametry

vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, díky zcela uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií. Vyhoví normě GreenGuard Indoor Air Quality Certificate


Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál

Výhody:

  • Excelentní užitné vlastnosti především tvrdost, tepelná a chemická odolnost
  • 100%ní přírodní materiál

Nevýhody:

  • Viditelné spoje na delších výrobcích (delších než 3,2m)
  • Nemožnost výrazně oblých tvarů hran, teprve se vyvíjí nástroj na leštění odkapávacích drážek
  • Nevýznamně vyšší nasákavost než má konglomerovaný kámen


Kdy použít velkoformátovou keramiku?

  • Do kuchyní, kde se intenzivně vaří, a kde se na pracovní desku odkládají těžké, ostré a horké předměty

  • Pokud chcete mít 100%ní přírodní materiál

  • Pokud chcete mít prakticky bezúdržbový povrch

  • Pokud chcete mít poslední novinku v povrchových materiálech

Návrat na obsah