TVRZENÝ KÁMEN - MosaicTech

O NÁS
KAMENICKÉ VÝROBKY
MATERIÁLY
KE STAŽENÍ
MATERIÁLY
KAMENICKÉ VÝROBKY
O NÁS
KE STAŽENÍ
Přejít na obsah
TVRZENÝ KÁMEN
MENU | TVRZENÝ KÁMEN
Tvrzený kámen (někdy se používá názvu technický kámen, nesprávně též umělý kámen nebo „quartz“) je směs přírodních materiálů, především křemičitého písku (93%), a polyesterové pryskyřice (7%). Materiál byl vyvinut firmou Breton speciálně pro kuchyňské desky, vykazuje proto ideální kombinaci užitných a estetických vlastností pro tento účel.
Společnost MosaicTech nakupuje tvrzený kámen u dvou významných dodavatelů:
  • Technistone (český výrobek)
  • Silestone (španělský výrobek)

Obchodní značky Technistone (český výrobek) a Silestone (španělský výrobek) se příliš neliší, jsou vyráběny stejnou technologií. Menší předností Silestone je antibakteriální ochrana Microban a zatím i speciální barvy napodobující mramor (tzv. „veins“ technologie, na které ale Technistone již také pracuje), nevýhodou je vyšší cena.
Hlavní fyzikální parametry
Objemová hmotnost
2,4 g/cm³
Tvrdost
6-7 dle Mohse
Pevnost v tahu za ohybu
kolem 6 mm
Obrusnost
1,7 - 2 mm
Nasákavost objemová
0,02 %
Tepelná odolnost
140°C garantovaných, 180°C dosažených při kuchyňských testech
Chemická odolnost
produkt bude poškozen dlouhodobým působením KOH (200g/l), H2SO4 (70%), KMnO4 (10g/l), HF (10%), pro běžný kuchyňský provoz zcela irelevantní
Ekologické parametry
vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, díky zcela uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií
Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál
Výhody:
  • Vysoká tvrdost a téměř nulová nasákavost
  • Prakticky 100%ní barevná stejnorodost
  • Zcela dostačující chemická odolnost
  • Odolné vůči mikroorganismům
Nevýhody:
  • Průměrná tepelná odolnost
  • Nutnost viditelných spojů na delších výrobcích (delších než 3m)
© 2024 | MosaicTech
Návrat na obsah