Žula - Kamenické výrobky z konglomerovaného kamene

Přejít na obsah

Žula

Materiály > Žula

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas),
křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol.
Žula
obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně
železem bohatý olivín a fajalit. Kámen musí obsahovat přinejmenším 20% křemene
, aby byl mezi žuly zařazen.

Společnost MosaicTech nakupuje žuly u čtyř předních dodavatelů a dovozců:


  • Cosentino Austria (Wiener Neustadt)

  • Severe (Praha a Olomouc)


V jejich skladech je také možno si příslušné desky fyzicky prohlédnout.

U barev s výraznou strukturou to velmi doporučujeme!

Hlavní fyzikální parametry

Objemová hmotnost

2,67-2,80 g/cm³

Tvrdost

5-6 dle Mohse (podle obsahu slídy)

Pevnost v tahu za ohybu

10-30 MPa

Obrusnost

1,7 - 2 mm

Nasákavost objemová

0,2 – 1%

Tepelná odolnost

180 - 250°C

Chemická odolnost

velmi dobrá, odolává dobře kyselinám

Ekologické parametry

zcela přírodní produkt, díky uzavřenému povrchu nepodporuje růst baktérií

Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál

Výhody:

  • Vysoká tepelná odolnost (po keramice druhá nejvyšší)

  • Vysoká tvrdost, chemická odolnost

Nevýhody:

  • Přijatelná nasákavost, nutno zvýšit impregnací

  • Barevně nestejnorodá

  • Nutnost viditelných spojů na delších výrobcích (delších než 2,5m)

  • Chladná na dotyk

Společnost MosaicTech řeší vyšší nasákavost žul impregnací, dílo není předáno zákazníkovi, aniž by nebylo předem naimpregnováno. Vyšší stupeň ochrany povrchu je dosažen u žul řady SENSA firmy Cosentino,
kde je impregnace dosažena pomocí světového patentu.

Návrat na obsah